Drents Museum | De wereld van Floris Hovers

De wereld van Floris Hovers

Van 1 juli tot en met 13 augustus 2023 was bij ons De wereld van Floris Hovers te zien. Deze solotentoonstelling van ontwerper en kunstenaar Floris Hovers (1976) toont een veelheid aan kleurige fantasiesteden, skylines, miniatuurvoertuigen, houten dieren en meubels. Hovers nodigt de bezoeker uit in zijn bijna volmaakte eenvoudige wereld, waar alle ruimte is voor verbeelding.

 

Kleur, vorm en constructie

Deze zomer kwam je in de grote tentoonstellingszaal ogen tekort. De ontwerpen van Hovers verrassen door hun eenvoud. In zijn werken speelt hij met materialen, kleuren, vormen en constructies. Hovers begint met observeren, onderzoeken en schetsen, waarna hij al gauw overgaat tot het maken. Door te zoeken naar balans komt hij tot de essentie. Het herkenbare ontwerp wat overblijft, spreekt tot de verbeelding van de kijker. Zo treedt Hovers op een speelse manier de volwassen wereld tegemoet, waarbij hij continu zoekt naar een evenwicht tussen functionaliteit en esthetiek.

 

 

 

Herbruikbaar materiaal

In alles wat Hovers ontwerpt en maakt is het proces net zo belangrijk als het eindresultaat. Hij construeert zijn werken met basismaterialen, zoals hout, restmateriaal en honingraatkarton. Inspiratie haalt Hovers uit vintage houten speelgoed uit de voormalige Oostbloklanden, maar ook uit architectuur. Het zijn vaak simpele, grove industriële vormen en functionele constructies die hem aanspreken.

 

Bouw mee!

Tijdens de tentoonstellingsperiode kreeg iedereen de mogelijkheid om mee te bouwen aan een grote kleurrijke fantasiestad van verschillende materialen.

 

ArcheToys

Floris Hovers woont in Raamsdonk en werkt in Raamsdonksveer, het dorp waar hij ook is opgegroeid. In 2004 studeert hij af aan de Design Academy Eindhoven, waarna hij in 2006 zijn eigen ontwerpstudio start. Vijf jaar later – in 2011 – wordt Hovers bekroond met de Sanoma Woonaward voor ‘Jong Talent’. Met zijn iconische ArcheToys krijgt hij internationale bekendheid. Deze serie miniatuurvoertuigen is opgenomen in de vaste collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam. De ArcheToys worden sinds 2013 in licentie geproduceerd door designlabel Magis (I).

 

Publicatie

Bij de tentoonstelling De wereld van Floris Hovers is een een rijk geïllustreerde publicatie met gelijknamige titel. De publicatie wordt uitgegeven door Uitgeverij Waanders en is voor €24,95 te verkrijgen in onze museumshop of op dutchmuseumgiftshop.nl.

 

 

 

 

The world of Floris Hovers

From 1 July to 13 August 2023, the Drents Museum presented The World of Floris Hovers. This solo exhibition by designer and artist Floris Hovers (1976) shows a multitude of colourful fantasy cities, skylines, miniature vehicles, wooden animals and furniture. Hovers invites the visitor into his almost perfect simple world, where there is plenty of room for imagination.

 

Colour, shape and construction

This summer you were short of eyes in the large exhibition hall. Hovers' designs surprise with their simplicity. In his works he plays with materials, colours, shapes and constructions. Hovers starts by observing, researching and sketching, after which he soon moves on to making. By searching for balance, he gets to the essence. The recognisable design that remains appeals to the viewer's imagination. In this way, Hovers approaches the adult world in a playful way, constantly looking for a balance between functionality and aesthetics.

 

Reusable material

In everything Hovers designs and makes, the process is just as important as the end result. He constructs his works with basic materials, such as wood, residual material and honeycomb cardboard. Hovers gets inspiration from vintage wooden toys from the former Eastern Bloc countries, but also from architecture. It is often simple, coarse industrial forms and functional constructions that appeal to him

 

 

ArcheToys

Floris Hovers lives in Raamsdonk and works in Raamsdonksveer, the village where he also grew up. In 2004 he graduated from the Design Academy Eindhoven, after which he started his own design studio in 2006. Five years later – in 2011 – Hovers was awarded the Sanoma Woonaward for 'Young Talent'. He gained international fame with his iconic ArcheToys. This series of miniature vehicles is included in the permanent collection of the Stedelijk Museum Amsterdam. The ArcheToys have been produced under licence by design label Magis (I) since 2013.

 

Build with us!

During the exhibition period, everyone had the opportunity to help to build a large colourful fantasy city of different materials.

 

Publication

The exhibition The World of Floris Hovers is accompanied by a richly illustrated publication with the same title. The publication is published by Uitgeverij Waanders and is available for €24.95 in our museum shop or at dutchmuseumgiftshop.nl.

 

Meer info/More info: Drents tentoonstellingen

 

 

 

 

 
Toys
Boeken
Meubels
Lampen
Keramiek
Autonomous Art