HOVERS' TRACTORS

HOVERS' TRACTOREN  (NL)

Een eenvoudige dagelijkse ode die gaat over werken, creëren, volharding, fascinatie, kleur, vorm en intuïtie.

Als het bijhouden van een dagboek maakte Hovers een jaar lang iedere dag een tractor. 

De tractor is volgens hem een van de belangrijkste machines die ooit ontwikkeld is.

Van afval- en restmateriaal van zijn eigen productie, dingen die hij vond en verzamelde vervaardigde hij een model.

Nu is er een boekje uit waarin alle modellen zijn weergegeven, hier en daar ondersteund met korte teksten. (NE/ENG) 

Evenals bij zijn boek HOVERS' MANUAL OF THINGS heeft ieder boekomslag een eigen unieke kleurcombinatie.

Oplage: 750

Prijs: 34,50 euro (incl. verzendkosten binnen Nederland)

uitgeverij: BOEKSCHAP Arnhem

Het boekje is te bestellen door een mail met adresgegevens te sturen naar vorm@florishovers.nl 

HOVERS 'TRACTORS (ENG)

A simple daily ode that is about working, creating, perseverance, fascination, color, form and intuition.

Like keeping a diary, Hovers made a tractor every day for a year.

According to him, the tractor is one of the most important machines ever developed.

He produced a model of waste and residual material from his own production, things he found and collected.

Now there is a booklet in which all models are shown, here and there supported with short texts. (NE / ENG)

As with his book HOVERS 'MANUAL OF THINGS, each book cover has its own unique color combination.

Circulation: 750

Price: 34.50 euros (excl. shipping costs)

publisher: BOEKSCHAP Arnhem

The book can be ordered by sending an email with address data to vorm@florishovers.nl

Verkoopinformatie:

vorm@florishovers.nl