Over Mij

Ontwerper en kunstenaar Floris Hovers heeft in de afgelopen zestien jaar een kleurrijk, speels en verrassend oeuvre opgebouwd met een volstrekt eigen signatuur. Floris Hovers studeerde af aan de Design Academy en is sindsdien zelfstandig ontwerper van een breed scala aan producten: speelgoed, meubelen en andere interieurproducten en unica. Zijn ontwerpen worden geproduceerd en op de markt gebracht door hemzelf of door producenten van naam. 

 

Met zijn autonome werk, prototypes, miniaturen en (product) ontwerpen voor de industrie nodigt Floris Hovers je telkens weer uit in zijn bijna volmaakt eenvoudige wereld waar alle ruimte is voor een eigen verbeelding als waarnemer. Een enigszins basale, eenvoudige benadering van technieken en materialen zijn voor ontwerper  Floris Hovers  belangrijk om zijn visie en manier van werken te communiceren.

 

Kennis en intuïtie gaan hand in hand evenals mens en machine. In zijn werk is hij continue op zoek naar de basis, de eenvoud en een evenwicht in functie en esthetiek. Het ‘laten verdampen’ van het overtollige noemt hij dat zelf. Hij streeft naar werk dat niet complex in elkaar steekt maar wel genoeg in zich heeft om verwondering en sympathie op te wekken.

 

De werken van Hovers hebben iets van herkenning in zich doordat ze enigszins refereren aan wat was en zijn vaak tegen het iconische aan. Zo laten de producten zich vaak zelf uitleggen hoe ze gemaakt zijn.  De ‘leesbaarheid’ is van essentieel belang voor zijn ontwerpen. De gebruiker kan het daardoor volgen waardoor het eerlijk en open overkomt.

 

 

Merken als Label van den Berg, Magis, Functionals, Cor Unum ceramics, Van Leeuwen Buizen, maar ook uitgevers, (interieur)architecten en particulieren behoren tot zijn opdrachtgevers. Het werk van Floris Hovers wordt wereldwijd verkocht en regelmatig getoond op (inter)nationale (vak)beurzen en in kunstgaleries.

 

Floris Hovers (1976) woont in Raamsdonk en werkt in Raamsdonksveer waar hij ook opgroeide. Na een basiscursus bouwkunde en een opleiding reclame- en presentatietechniek in Utrecht studeerde hij in 2004 af aan de Design Academy Eindhoven. In 2006 richtte hij zijn eigen ontwerpstudio op, vijf jaar later werd hij bekroond met de Sanoma Woonaward ‘Jong Talent’. Ook is hij werkzaam geweest als docent aan de kunstvakopleiding AKV|St. Joost, richting Ruimtelijk Ontwerp en doceert hij tegenwoordig kleur en compositie aan de Design Academy Eindhoven, met enige regelmaat geeft hij workshops en gastlessen in binnen- en buitenland.

 

Designer and artist Floris Hovers has built up a colorful, playful and surprising oeuvre over the past sixteen years with a completely unique signature. Floris Hovers graduated from the Design Academy and has since been an independent designer of a wide range of products: toys, furniture and other interior products and unique items. His designs are produced and marketed by himself or by reputable producers.

With his autonomous work, prototypes, miniatures and (product) designs for the industry, Floris Hovers invites you time and again to his almost perfectly simple world where there is plenty of room for your own imagination as an observer.

 

A somewhat basic, simple approach to techniques and materials are important for designer Floris Hovers to communicate his vision and way of working. Knowledge and intuition go hand in hand, just like man and machine. In his work he is constantly looking for the basis, simplicity and a balance in function and aesthetics. He himself calls it the "evaporation" of the excess He strives for work that is not complex but has enough in it to arouse wonder and sympathy. The works of Hovers have something of recognition in them because they somewhat refer to what was and are often against the iconic.

 

For example, the products often allow themselves to be explained how they are made. Legibility is essential to his designs. The user can therefore follow it, so that it appears honest and open.

 

Brands such as Label van den Berg, Magis, Functionals, Cor Unum ceramics, Van Leeuwen Buizen, but also publishers, (interior) architects and private individuals are among his clients. Floris Hovers' work is sold worldwide and regularly shown at national and international trade fairs and art galleries.

 

Floris Hovers (1976) lives in Raamsdonk and works in Raamsdonksveer, where he also grew up. After a basic course in engineering and a training in advertising and presentation technology in Utrecht, he graduated in 2004 from the Design Academy Eindhoven. In 2006 he founded his own design studio, five years later he was awarded the Sanoma Woonaward "Young Talent". He has also teached at the AKV | St. Joost, specializing in Spatial Design and currently he teaches color and composition at the Design Academy Eindhoven, he regularly gives workshops and guest lectures at home and abroad.

 

 
Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138
Cair77 Daget77 Daget77 Rupiah138 Rupiah138 Rupiah138 Rupiah138 Lord88 Lord88 Lord88 Lord88 Ganas69 Ganas69 Ganas69 Ganas69 Modus99 Modus99 Modus99 Modus99 Gacor96 Gacor96 Gacor96 Gacor96 Odin77 Odin77 Odin77
Lotus138 Bosswin168 Tango77 Cair77 Daget77 Odin77 Modus99 Ganas69 Rupiah138 Lord88 Gacor96
Bokep Indo Bokep Indo Bokep Indo Bokep Indo Bokep Indo Bokep Indo Bokep Indo Bokep Indo Bokep Indo Bokep Indo Bokep Indo Bokep Indo Bokep Indo Bokep Indo Bokep Indo